Naujienos

Kas yra Heritas?

Visų pirma, tai naujas žvilgsnis į kultūros paveldą, jo tvarkybą, problematiką ir informaciją apie šią sferą.
Heritas yra vieta, kuri kartą per metus buria visus, besidominčius kultūros paveldu ar tiesiog seno pritaikymu naujam gyvenimui. Čia buriasi žmonės, kuriems svarbi istorija ir tai, ką mes paveldėjome. Ir nesvarbu, ar kalbame apie nekilnojamąjį kultūros paveldą, kulinarinį, ar mūsų turtingą Lietuvių kalbą.

Koks parodos tikslas?

Parodos „Heritas“ tikslas – po vienu stogu suburti kultūros paveldo srityje dirbančius profesionalus, valstybės bei privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, privačias įmones, mokslininkus bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu, dirbančius šioje srityje bei paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją.

Parodos metu veikianti kontaktų mugė, seminarų ir kūrybinių dirbtuvių erdvės suteikia galimybę parodos dalyviams bei lankytojams susipažinti su kultūros paveldo sektoriuje veikiančių asmenų ir organizacijų veikla bei rezultatais, naujausiais tyrimais ir technologijomis, taikomomis paveldo tyrimų, komunikacijos srityse. Parodos dalyviai interaktyviai ir gyvai pristatys savo veiklą visuomenei, skatins visuomenės sąmoningumą kultūros paveldo išsaugojimo klausimais bei atsakys į klausimus, kylančius privatiems kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams.

Naujienos:

  • Džiaugiamės, kad prie „Heritas“ partnerių prisijungė: Kultūros paveldo akademija, ICOMOS ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija!
  • Heritas idėją palaiko ir parodos partneriais tapo: Kultūros paveldo centras, VŠĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Kultūros paveldo departamentas, Valstybinė kultūros paveldo komisija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
  • Sekite naujienas ir prisijunkite prie Heritas bendruomenės Facebook paskyroje:

Nuoroda į Facebook paskyrą