Dailidystės dirbtuvės

Kūrybinėse dirbtuvėse pristatomi medinės statybos dailidystės įrankiai, technologiniai procesai, konstrukcijų ir apdailos detalės, surenkamas medinio namo maketas (vaikams ir suaugusiems). Vyks mokymai, kaip įvertinti ir tvarkyti senas medinio namo konstrukcijas, apdailos elementus, kokius naudoti įrankius, medžiagas, technologijas. Bus teikiamos praktinės konsultacijos apie medinio namo pertvarkymo/rekonstrukcijos galimybes, kalbama, kaip suderinti senas ir naujas technologijas, kaip spręsti apšiltinimo, sandarinimo, apdailos ir kitus aktualius klausimus.

Meistrai:

Laimonas Bartkus – 
meistras,  amatininkas puoselėjantis tradicinę lietuviškos sodybos architektūrą.  Restauruodamas senus namus ar statydamas naujus trobesius meistras remiasi tradicine meistryste ir rankų darbu. Laimonas turi 8 metų pedagoginio darbo patirtį, yra vedęs ne vienus praktinius mokymus medinių langų restauravimo ir tradicinių amatų temomis. Meistras turi įgijęs Nekilnojamo kultūros paveldo specialisto atestatą bei specializuojasi medžio apdailos ir stalių gaminių tvarkomuosiuose paveldosaugos darbuose. Laimonas vadovauja UAB „Jautmalkės lėpis“, užsiimančiai medinio paveldo – rąstinių namų konstrukcijų, staliaus gaminių, mažosios architektūros ir baldų gamyba.
Profesinių interesų sritys: senovinių medinių namų restauracija, tradicinė meistrystė, medinis paveldas.

Romas Valantis – meistras, turintis 27 metų darbo patirtį medienos apdirbimo ir gamybos srityje. Romas restauruoja medinius pastatus dirba dailide  ir medinės architektūros tyrimų ir mokymo centre Lietuvos liaudies buities muziejuje. Pastaruosius porą metų vykdo medinio paveldo tyrimus, organizuoja ir veda  praktinius mokymus, skaito paskaitas, teikia konsultacijas, dalyvauja radijo laidose, skirtose kultūros paveldo išsaugojimui. Meistras yra atestuotas nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialistas  medinių konstrukcijų, medžio apdailos ir stalių gaminių darbams, turi tradicinių amatų meistro bei Tautinio produkto sertifikatus.
Profesinių interesų sritys: medinių namų restauravimas, tradicinė meistrystė, medinis paveldas, kalvystė.

Architektė – Dr. Rasa Bertašiūtė, Lietuvos liaudies buities muziejaus, medinės architektūros tyrimų ir mokymo centro ir  Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto, Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centro  darbuotoja. Rasa taip pat yra ICOM, ICOMOS ir Medžio meistrų draugijos narė. Per pastarąjį dešimtmetį architektė vykdė medinio paveldo tyrimus,  dalyvavo daugybėje su tradicine medine architektūra susijusių projektų, skaitė viešas paskaitas, vedė mokymus ir praktinius užsiėmimus. Rasa turi įgijusi Tradicinių amatų meistrės sertifikatą, yra etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė.
Profesinių interesų sritys: Lietuvos etninė architektūra, medžio architektūros projektavimas, restauravimas, konservavimas.

Grįžti į kūrybinių dirbtuvių puslapį.