APIE HERITAS

Kas yra Heritas?

Visų pirma, tai naujas žvilgsnis į kultūros paveldą, jo tvarkybą, problematiką ir informaciją apie šią jautrią ir be galo svarbią sferą.

Heritas yra vieta, kuri kartą per metus buria visus, besidominčius kultūros paveldu ar tiesiog seno pritaikymu naujam gyvenimui. Čia buriasi žmonės, kuriems svarbi istorija ir tai, ką mes paveldėjome. Ir nesvarbu, ar kalbame apie nekilnojamąjį, kilnojamąjį, kulinarinį kultūros paveldą, ar mūsų turtingą lietuvių kalbą.

Koks parodos tikslas?

Parodos „Heritas“ tikslas – po vienu stogu suburti kultūros paveldo srityje dirbančius profesionalus, valstybės bei privačias organizacijas, viešąsias įstaigas, privačias įmones, mokslininkus bei visuomenės atstovus, besidominčius kultūros paveldo išsaugojimu, dirbančius šioje srityje bei paskatinti jų bendradarbiavimą ir efektyvesnę tarpusavio komunikaciją.

Parodos metu veikianti kontaktų mugė, seminarų ir kūrybinių dirbtuvių erdvės suteikia galimybę parodos dalyviams bei lankytojams susipažinti su kultūros paveldo sektoriuje veikiančių asmenų ir organizacijų veikla bei rezultatais, naujausiais tyrimais ir technologijomis, taikomomis paveldo tyrimų, komunikacijos srityse. Parodos dalyviai interaktyviai ir gyvai pristato savo veiklą visuomenei, skatina visuomenės sąmoningumą kultūros paveldo išsaugojimo klausimais bei atsako į klausimus, kylančius privatiems kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams.

Paroda „Heritas“ – pirmasis tokio formato renginys Baltijos šalyse, skirtas ne tik siauram kultūros paveldo specialistų ratui, bet yra atviras ir plačiajai visuomenei. Renginio metu skatinama efektyvesnė komunikacija tarp paveldo tvarkyba užsiimančių institucijų bei asmenų ir privačių kultūros paveldo savininkų. Visuomenei teikiama koncentruota informacija apie dažniausiai kylančius klausimus, susijusius su kultūros paveldo objektų valdymu ir išsaugojimu.

Parodos organizatoriai: parodą organizuoja savanorių ir privačių asmenų komanda, kuri suinteresuota paveldo išsaugojimu, jo problematika ir tikisi paskatinti teigiamus pokyčius nusistovėjusioje tvarkoje.

Parodos oficialus organizatorius: Kultūros ir dizaino projektai, MB.

Organizacinis partneris: Kultūros paveldo centras.