Parodoje „Heritas“ dalyvauja laisvai samdomi įvairių sričių specialistai (architektūra, menotyra, restauracija, lipdyba, skulptūra, archeologija, medžio apdirbimas, baldų restauravimas, kalvystė (tik architektūrinės detalės ir kt.), privačios įmonės (restauravimas, tyrimai, statybinės medžiagos ir įranga, tinkama kultūros paveldo tvarkybai, dažai, apdailos medžiagos, architektai, modernios technologijos, tyrimų aparatūra ir kt.), valstybės įstaigos, dalyviai interaktyviai, netradiciškai ir patraukliai pristato savo veiklą ir produkciją.

Parodos leidinį iš dalies finansuoja

Parodą iš dalies finansuoja

Partneriai

Patronažas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai: Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir informatikos srityse, nariai.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

Organizacinis partneris

Organizacinis partneris

Kultūros paveldo centras renka materialiąją kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina; atlieka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją; teikia sukauptus duomenis Kultūros paveldo departamentui; vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.
Kultūros paveldo centras parodos „Heritas“ metu pristato įstaigoje atliekamus tyrimus, supažindina su jų specifika ir kviečia trumpam tapti chemiku-tyrėju, pabandyti nustatyti bažnyčios vertingąsias savybes bei sužinoti kitas specialistų kasdienio darbo subtilybes.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Pagrindinė Paveldo komisijos misija – dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos problemas, rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus. Paveldo komisiją sudaro 12 ekspertų, deleguotų Prezidento, Seimo, Ministro Pirmininko ir įregistruotų asociacijų, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Vienas iš svarbiausių Paveldo komisijos siekių yra ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos bei strategijos klausimais, aktualinti kultūros paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos svarbą.

ICOMOS. Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba (angl. International Council on Monuments and Sites). Oficialusis ICOMOS atstovas Lietuvoje – ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, vykdo kultūros paveldo objektų apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, administruoja Kultūros vertybių registrą, vykdo kultūros paveldo sklaidą, dalyvauja tarptautinėse kultūros paveldo apsaugos programose ir projektuose. Departamentas prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

Departamento misija – išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) yra specializuota už UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio – atnaujinimą ir jo vertės pristatymą atsakinga institucija. Agentūra kaupia, apibendrina ir skleidžia informaciją, susijusią su senamiesčio fizine ir vertingųjų savybių būkle bei raida, vykdo jų stebėseną, rengia įvairias edukacines paveldosaugines programas. Konsultacine ir šviečiamąja veikla Agentūra siekia, kad senamiesčio gyventojai (ypač jaunuomenė) tinkamai pažintų, suprastų ir puoselėtų istorines ir kultūrines vertes, o pastatų savininkai jaustų deramą atsakomybę už sostinės paveldo išsaugojimą. Senamiesčio pastatų savininkai gali gauti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio – teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai.

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas dirba keliose su kultūros paveldu susijusiuose srityse.

Tyrimai. Tyrimų sritys: kultūros paveldo objektų ir vietų antropologiniai, archeologiniai, istoriniai, vizualiniai, paveldosauginiai, sociologiniai tyrimai; paveldo teorija; paveldas ir atmintis; paveldosaugos istorija; galimybių studijos ir paveldo atgaivinimo koncepcijos. Tyrimai pristatomi mokslo publikacijose, tyrimų ataskaitose, mokslo populiarinimo literatūroje.

Sklaida. Įgyvendinami paveldo aktualizavimui, atgaivinimui ir sklaidai skirti bendri projektai su valstybės, paveldosaugos, atminties (muziejais, archyvais) ir kitomis institucijomis, vietos bendruomenėmis.

Studijos. Nuo 2003 m. fakultete sėkmingai vykdoma Paveldosaugos magistro studijų programa, orientuota į kultūros paveldo administravimo ir perteikimo (interpretavimo) specialistų, paveldo tyrėjų rengimą.

Lietuvos liaudies buities muziejaus Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymų centras. Centras įkurtas atstatytuose Aristavėlės dvaro rūmuose, kurie į Lietuvos liaudies buities muziejų buvo perkelti iš Kėdainių rajono. Centras veikia kaip medinio paveldo priežiūros ir tradicinių amatų mokymo bazė. Centre rengiami seminarai, praktiniai ir teoriniai kursai, teikiamos profesionalų konsultacijos. Plėtojant tyrimo centro veiklą, orientuojamasi į medinių pastatų priežiūros ir tvarkybos temas, aktualias paveldotvarkos specialistams, tradicinių amatų meistrams, pastatų savininkams ir valdytojams. Centro darbuotojai atlieka istorinius menotyrinius, architektūrinius, technologinius ir konstrukcinius medinių pastatų tyrimus.

Ateities visuomenės institutas vykdo tarpdisciplininius taikomuosius tyrimus ir kultūros, inovacijų bei darnaus vystymosi srities projektus. Instituto misija – per institucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ugdyti tarpdisciplininių tyrimų kultūrą Lietuvoje, skatinant inovacijų diegimą kultūrinių ir kūrybinių industrijų bei darnaus vystymosi srityse.

Europos paveldo savanoriai daugiau nei 20 metų inicijuoja ir vykdo savanorystės projektus įvairiose paveldo srityse. Organizacijos tikslas yra skatinti savanorišką veiklą paveldo srityje, ugdant supratimą apie jo išsaugojimą bei vykdyti edukacinius projektus, kurių metu teorinės žinios taikomos praktikoje.

Europos humanitarinis universitetas (EHU) yra vienintelis Baltarusijos universitetas, veikiantis be akademinės laisvės suvaržymų. EHU veikla grindžiama Europos intelektualine tradicija ir liberalaus švietimo principais. EHU yra humanitarinis universitetas, kurio misija – ugdyti kritiškai mąstančius, kūrybingus ir atsakingus individus, kurie prisidėtų prie demokratiškos ir laisvos Baltarusijos kūrimo. Nors EHU pagrindinė užduotis – suteikti galimybę jauniems baltarusiams įgyti išsilavinimą laisvoje aplinkoje, universitetas yra atviras studentams iš įvairių šalių.

Rėmėjai

Kompanija „Remmers“ – viena iš pastatų restauravimo, medienos apsaugos ir grindų dangų lyderių Europoje, šioje srityje dirbanti daugiau kaip 60 metų. Ši sėkmė paženklinta gausybe sėkmingai įgyvendintų projektų garsiausiuose objektuose. Pagrindinis darbo principas – ne universalaus produkto panaudojimas, bet individualiai kiekvienam objektui pritaikytas sprendimas. „Remmers“ yra architektūros paveldo apsaugos lyderis Europoje.

Benradarbiaudami su garsiais pasaulio apsauginių fasado ir stogų dažų gamintojais ir technologais, UAB „Kitokia renovacija“ įmonė teikia naujausius ir pažangiausius technologinius sprenimus, padedančius išsaugoti senų pastatų vertę ir ilgaamžiškumą. Šiuo metu tai yra viena iš nedaugelio įmonių Lietuvoje, sprendžianti klientams kylančius sudėtingiausius iššūkius pastatų renovacijos ir priežiūros etapuose. Teikdami profesionalias technines konsultacijas, renovacijos ekspertai ne tik randa individualius sprendimus, bet ir tiekia jų įgyvendinimui reikalingą apsauginių dangų produkciją, todėl užtikrinimas kokybiškas ir tvarus rezultatas. Tarp išskirtinių įmonės siūlomų produktų galima rasti itin elastingų, vandeniui ir senėjimui atsparių fasadų ir stogų dažomųjų dangų, kurių eksploatacinis laikas yra gerokai didesnis, nei įprastų rinkoje esančių produktų.

Draugai

Mokslo, pramonės ir medicinos laboratorijų partneris UAB „BIOMETRIJA“ daugiau kaip dvidešimt metų tiekia laboratorinę įrangą, reikmenis ir diagnostinius reagentus. Kompetencija ir patirtis leidžia įmonei būti daugiau negu patikimu pardavėju ir techninės priežiūros įmone.

„Archeodomus“ – tai Audronės Kaušinienės įmonė, atliekanti kultūros paveldo tvarkybos darbus. Įmonė atlieka polichrominius tyrimus, projektuoja, konservuoja, restauruoja, atkuria, rekonstruoja sieninę tapybą. Įmonės kvalifikaciją patvirtina turimos licencijos ir specialistų atestatai, o profesionalumą – atlikti darbai.

Viešbutis „Narutis“ – tai prabangus 5+ žvaigždžių viešbutis Vilniaus senamiestyje. Išskirtinis restoranas, SPA, individualiai įrengti jaukūs kambariai, automobilių stovėjimo aikštelė viešbučio kieme ir itin patogi vieta kviečia atsipalaiduoti ir puikiai praleisti laiką.

VDA Paminklotvarkos katedra kuruoja dviejų pakopų dailės ir interjero restauravimo studijas. Katedroje ruošiami šešių specializacijų būsimieji restauratoriai.

Internetinė svetainė www.vintazozenklai.lt – popierinio žurnalo „Vintažo ženklai“ pasekmė ir tęsinys, taigi ir apie tą patį, kas buvo rašoma žurnale. Apie antikvariatą, sendaikčius, vintažą, su visu tuo susijusius interjerus, o taip pat apie architektūrinį paveldą, dvarus, restauraciją ir kitus dalykus, kurie vertingą praeitį parveda į mūsų skubančią šiandieną. Mes rašome ne mokslinio pobūdžio tekstus, bet tikrai – švietėjiškus, nes norime, kad bet kuris skaitytojas gautų daug ir aiškiai suvokiamos informacijos. Turime tikslą  po VŽ skėčiu  suburti visą antikvarininkų, sendaiktininkų, vintažo pardavėjų ir – be jokios abejonės – pirkėjų bendruomenę. Nepamirškime, kad žodžiai PAŽINTI ir SUPRASTI, pasikviečia žodį NORĖTI, o tik po to – TURĖTI.

Parodos dalyviai

VšĮ Archeologijos centras – 2016 m. įsteigta įmonė, kurios tikslas – archeologinio paveldo populiarinimas, tyrimų rezultatų sklaida. Pagrindinė įmonės vykdoma veikla – archeologiniai tyrimai, atliekami visoje Lietuvoje. Atliekant archeologinius tyrimus didelis dėmesys skiriamas jų kokybei, netaupant lėšų nei tyrimų fiksacijos priemonėms, nei reikalingiems gamtamoksliniams tyrimams, be kurių neįsivaizduojama šiuolaikinė archeologija. Įmonė skiria didelį dėmesį informacijos apie tyrimus sklaidai, nes teigia, jog tyrimų rezultatai turi būti prieinami kiekvienam Lietuvos piliečiu.

Kauno tvirtovės parkas – Kaune ir jo apylinkėse išsidėsčiusi karo architektūros bei fortifikacijos statinių, jų grupių, bei kitų su jais susijusių objektų visuma, turinti didelę istorinę, architektūrinę vertę ir potencialą. Kauno tvirtovės parko tikslas – šio nekilnojamo kultūros paveldo tvarkymas ir pritaikymas šių laikų reikmėms. Šiuo metu Kauno tvirtovės parkui priklauso 62 objektai Kauno mieste ir 6 objektai Kauno rajone.

Kauno tvirtovė  vakar – gynybinė, okupacinė, militaristinė, brutali.

Kauno tvirtovė šiandien – griūvanti, kelianti susidomėjimą, potenciali, telkianti bendruomenes, saugoma, pasiruošusi kokybiniam šuoliui.

Kauno tvirtovė rytoj – sutvarkyta, saugi, įdomi, su veikiančiais edukaciniais ir bendruomenių centrais, išsiskirianti visos Europos kontekste panaudojimo ir pritaikymo galimybėmis.

MB „Meno kūrinių tyrimai“ – tai privati laboratorija, kurioje, pasitelkiant įvairius fizikinius, optinius, cheminius, fotografinius ir kitus tyrimo metodus siekiama kuo daugiau sužinoti apie tiriamų objektų būklę, autentiškumą, autorystę, sukūrimo laikmetį, atlikimo technologijas, naudotas medžiagas, ankstesnius restauravimus. Tyrimai infraraudonaisiais, ultravioletiniais, rentgeno spinduliais suteikia galimybę pamatyti autoriaus piešinį po dažų sluoksniais, perskaityti išnykusius užrašus, pažvelgti giliau paviršinių sluoksnių, spręsti apie objekto konstrukcines ypatybes, kai kuriais atvejais ir preliminariai identifikuoti naudotas medžiagas bei atrasti kitokios papildomos informacijos, kuri nematoma plika akimi.

Sukurta unikali, analogų Lietuvoje neturinti mobili laboratorija ant ratų suteikia galimybę atvykti į bet kurią vietą.

Lietuvos archeologijos draugija – mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti daugiau kaip 200 Lietuvos ir užsienio archeologų bei visuomenės atstovų, aktyviai veikiančių archeologinio paveldo srityje. Draugija nuo 1989 m. tiria, tvarko, saugo ir aktualizuoja Lietuvos archeologinį paveldą, populiarina mokslinius tyrimus, prisideda prie archeologijos paveldo įstatyminės ir metodinės bazės tobulinimo, koordinuoja visuomenines veiklas, organizuoja mokslines konferencijas, skatina tyrimų metodų tobulinimą, ugdo besimokantį jaunimą.

VšĮ „Atvirosios fotografijos dirbtuvės“ studijuoja, tyrinėja ir populiarina analoginius, senuosius, alternatyviuosius fotografinius procesus. Įvairiuose renginiuose pristato fotografinį amatą ir istorinį fotografinių atlikimo technikų paveldą. Besidominčius moko klasikinių ir alternatyvių fotografinio vaizdo fotografavimo bei spaudos technikų.

Paliesiaus dvaras, savo mūro sienose ištikimai saugantis senąsias paslaptis, dabar lankytojams teikia nuostabų ramybės pojūtį, kviečia atsikvėpti nuo darbų, pasinerti į muzikos, dailės pasaulį arba tiesiog pabėgti nuo civilizacijos ir pasirinkti draugystę su gamta. Istorijos vingiai keitė dvaro gyvenimą, tačiau dabar Paliesiaus dvaras, išsaugojęs šimtmečių dvasią ir atgimęs dar vienam gyvenimui, vėl iškyla visa savo didybe ir atgimusia istorija, tampa didžiuliu traukos centru. Simboliai čia lydi visur, ar tai būtų šimtmečių paslaptis saugantys pastatų akmenys, ar paukščio giesmė, ar ryte rasotoje žolėje kuždanti pelkė, ar cinamonu kvepiančios tik ką iš krosnies ištrauktos bandelės, ar amžinai žaliuojantis artišokas.
Ekonomo namas, tapęs prabangiu pastatu, maloniai stebina čia apsistojusius lankytojus. Sklando legendos, kad dėl unikalios pasagos formos koncertų salės akustikos klasikinės muzikos garsenybės aplenkia net sostinės sales ir specialiai atvyksta koncertuoti į Paliesiaus dvarą. Dvare įkurta išskirtinė klinika, kurios pagrindinis gydymo metodas – pats organizmas. Klinikai atsirasti padėjo faktas, jog dvare kadaise gyveno vienas žymiausių Lietuvos dailininkų, gydytojas Vincentas Smakauskas. Stebuklinga Paliesiaus gamta kviečia atvykti ir išgyti.

ŠAM Restauravimo centras – struktūrinis Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus padalinys. Veikla skirta padėti saugoti, išsaugoti ir pažinti kultūros paveldo vertybes jas tiriant, konservuojant bei restauruojant.
Restauravimo centre atliekami metalo, medžio, polichromuotų skulptūrų, dokumentų, spaudinių, fotografijų istorinio konservavimo ir restauravimo darbai. Per metus atnaujinama per 200 eksponatų. Centro specialistai vykdo prevencinį konservavimą: eksponatai ruošiami eksponavimui parodose bei ekspozicijose, stebimas ir kontroliuojamas saugyklų, ekspozicinių erdvių mikroklimatas. Teikiamos rekomendacijos eksponatų saugojimo, transportavimo, eksponavimo klausimais. Vedamos teminės ekskursijos supažindinančios su restauratorių darbu ir jų vykdomais procesais.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejus – vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje, svarbus daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą beveik 150 000 eksponatų ir muziejinių vertybių Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos, spaudinių ir dokumentų rinkinį.

VDA Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras įkurtas Telšiuose įgyvendinant projektą „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos stiprinimas“. Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo sudarant sąlygas vykdyti kultūros paveldo tyrimus ir edukacinę veiklą. Centras atlieka medinio paveldo restauravimo darbus, vykdo projektinę ir edukacinę veiklą.

Kauno kolegijos Menų akademijoje realizuojama studijų programa „Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas“. Studijų programa padeda išsaugoti nykstančius Lietuvos ir Europos Sąjungos kultūrinio paveldo objektus. Šiandien mūsų šalies muziejuose sukaupta daug restauruojamų objektų, todėl įgyvendinant konservavimo ir restauravimo projektus šių specialistų poreikis, be abejo, išlieka. Meno kūrinių restauratoriai Lietuvoje ruošiami tik Kauno kolegijoje.

LDM Prano Gudyno restauravimo centre tyrinėjami, konservuojami ir restauruojami Lietuvos muziejams, bažnyčioms bei privatiems asmenims priklausantys dailės kūriniai, istorinės ir archeologinės vertybės. Čia veikia tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos, polichromuotos medinės skulptūros, medinių baldų ir rėmų, metalo dirbinių bei archeologinių radinių restauravimo dirbtuvės. Mokslinių tyrimų skyriuje atliekami sudėtingi kompleksiniai restauruojamų objektų technologiniai tyrimai bei restauravimo medžiagų ir metodų analizė, tobulinamos įprastos ir kuriamos naujos konservavimo bei restauravimo technologijos. Restauravimo centre dirba per 60 įvairių specializacijų aukštos kvalifikacijos restauratorių ir tyrėjų.

UAB „Jautmalkės lėpis“ – restauruoja įvairius medinio paveldo objektus: rąstinių namų konstrukcijas, medines grindis, stalių gaminius (langus, duris), mažosios architektūros gaminius (koplytėles, kryžius, stogastulpius, koplytstulpius), baldus. Užsiima tradicine rąstine ir karkasine statyba, skiedrų gamyba ir skiedrinių stogų įrengimu. Stato naujus rąstinius namus, pirtis ir kitus trobesius.

Medžio meistrų draugija vienija medienos amatų meistrus, projektuotojus, architektus, restauratorius, kitus mediena ir jos gaminiais besižavinčius žmones.

UAB „Mokmedis“ – jauna, bet veržli ir ambicinga įmonė derinanti naujausias ir tradicines medienos apdirbimo technologijas mokymo, gamybos bei restauravimo procesuose. Gamina sudėtingiausius stalių dirbinius, prikelia antram gyvenimui laiko, gamtos ir žmogaus suniokotus šimtamečius langus, laiptus, duris ir kitus gaminius. Moko šio amato žingeidžius žmones.

MB „Fabrilio studija“ įmonės meistrai domisi medinių statinių istorija, technologijomis ir tradicijomis. Stengiasi atgaivinti ir puoselėti meistrystės tradicijas, pagarbų požiūrį į medinio namo statybą ir tvarkymą.

IĮ „Sakalų svetainė“ savininkas Saulius Sakalas yra meistras, restauratorius, dirbantis su pastatų medinėmis konstrukcijomis, užsiima sienų, sienojų, stogų atstatymu, grąžina namams buvusią kokybę ir formą, restauruoja duris, langus, pamatus, apdailą.

Saulius Jackevičius – meistras amatininkas, natūralių statybinių medžiagų kūrėjas, technologas, edukatorius ir lektorius. Su dažais, tinku Saulius dirba jau 25 metus. Pastaruosius 10 metų yra aktyvus Lietuvos molinių namų kultūros puoselėtojas, molio aslos kūrėjas, dalyvauja projektuose, skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus ir edukacinius seminarus apie natūralius, tradicinius dažus ir tinką. Savo žinias pritaiko praktiškai dažydamas įvairius paviršius, tinkuodamas molio, kalkių tinku ir plūkdamas aslas.

Artūras Šuliokas – krosnių, židinių ir kaminų meistras, nuo 1991 m. stato, rekonstruoja, perstato krosnis ir židinius.

Marija Liugienė – tautodailininkė, Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė. Centras organizuoja apžiūras, konferencijas ir seminarus aktualiais etninės kultūros klausimais. Rengia kalendorines ir kitas Vilniaus miesto šventes, tarptautinius festivalius.

Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje šiuolaikiškai ir interaktyviai pristatoma lietuvių tradicinė muzika ir kultūrinis liaudies muzikavimo kontekstas. Modernioje ekspozicijoje galima ne tik apžiūrėti unikalius senuosius lietuviškus muzikos instrumentus, bet ir išgirsti jų muzikos, pagroti, sudainuoti sutartinių karaokę ir net peržiūrėti postfolkloro atlikėjų vaizdo klipus.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų restauravimo skyrius. Lietuvos centriniame valstybės archyve jau 25 metus veikiantis Dokumentų restauravimo skyrius vienintelis archyvų sistemoje restauruoja dokumentus, saugomus visuose valstybės archyvuose. Skyriuje dirba 9 restauratoriai ir 3 knygrišiai.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje konservuojami ir restauruojami vertingi dokumentai: knygos, žemėlapiai, rankraščiai, pergamentai, graviūros, periodiniai leidiniai, taip pat  įrišami ar perrišami periodinių leidinių komplektai, tvarkomi pažeisti dokumentai.

Matyta.lt – tai autentiški Rytų ir Vidurio Europos modernistinio dizaino baldai, profesionaliai restauruoti ir atnaujinti, praktiški, kokybiški, amžinai stilingi. Baldus įmonė restauruoja, parduoda, nuomoja.

Gintarė Jurgė – baldų restauravimas.

„Gatvės gyvos“ ir „Gatvės gyvos vaikams“ – tai 2015 m. vasarą dviejų žmonių pastangomis gimusi iniciatyva, kviečianti vilniečius į ekskursijas netradiciniais maršrutais, suteikiančiais galimybę pažinti miesto rajonus ir kitas erdves už įprasto turistinio tako ribų. Nuo savo veiklos pradžios „Gatvės gyvos“ šimtus miestiečių supažindino su Naujininkais, Markučiais, Lazdynais, Paneriais, Rasomis, Verkiais, Žirmūnais ir kitais mažiau žinomais Vilniaus rajonais. Organizuotos ekskursijos pėsčiomis, traukiniais, troleibusais, autobusais, surengtos kelios fotografijų parodos, išleistos dvi pažintinės knygos „Vilniaus gatvės gyvos“ (aut. Albertas Kazlauskas). Nuo 2016 m. su ženklu „Gatvės gyvos vaikams“ rengiamos specialiai vaikams pritaikytos teminės dienos stovyklos, ekskursijos ir edukacijos. Pagrindinis „Gatvės gyvos“ ir „Gatvės gyvos vaikams“ tikslas – suteikti galimybę įvairaus amžiaus žmonėms kartu tyrinėti ir giliau pažinti savo miestą, plėtoti dialogą istorijos, kultūros, pažinimo klausimais. Komanda – Viktorija Bružaitė (VšĮ „Gatvės gyvos“ direktorė, projektų vadovė), Albertas Kazlauskas („Gatvės gyvos“ pradininkas, projektų vadovas).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius yra Lietuvos nacionalinės  Martyno Mažvydo bibliotekos padalinys, kurio paskirtis yra organizuoti ir vykdyti Nacionalinėje bibliotekoje saugomų kultūros vertybių priežiūrą, konservavimą ir restauravimą, informacijos perkėlimą į kitas laikmenas, teikti metodinę pagalbą kitoms Lietuvos bibliotekoms.

Istorinių knygų leidykla „Aukso žuvys“ įkurta 2011 metais, Vilniuje. Leidykla siekia populiarinti Lietuvos istoriją, ieško naujų būdų, kaip ją pristatyti visuomenei, moderniai aktualizuoja reikšmingus mūsų valstybės įvykius ar asmenybes.

Žaislų muziejus, veikiantis nuo 2012 m. gruodžio mėn., įsteigtas privačių asmenų iniciatyva. Muziejaus tikslas – žaismingai atskleisti istorinius žaislų lobynus, pabrėžti žaislo kaip mokslo objekto vertę ir universalumą. Muziejus veikia ir kaip kultūros, edukacijos vieta ir siūlo įvairias edukacines programas, kurios skirtos įvairaus amžiaus dalyviams siekiant juos įtraukti į nepaprastai įdomius istorijos tyrinėjimus, skirtingų amžių gyvensenos rekonstrukcijas.

Energetikos ir technikos muziejus Vilniuje yra technikos paveldo, Lietuvos energetikos ir Vilniaus istorijos populiarinimo ir tyrimo įstaiga. Muziejuje veikia nuolatinės ekspozicijos, nuolatos vedamos ekskursijos, edukacinės programos bei kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiems, vyksta meno parodos ir kiti renginiai.

Architektūros studija „ŠA atelier“, įkurta architektų Gabrielės ir Antano Šarkauskų. Architektai priklausė „Pelkių paviljono“ Venecijos architektūros bienalėje kūrybinei komandai, veda architektūrines dirbtuves vaikams, kuria ir įgyvendina įvairius architektūrinius projektus.

Europos Parlamento biuro ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Europos informacijos centras įsikūręs Vilniuje, Europos namuose. Teikia informaciją su ES susijusiais klausimais, turi turtingą biblioteką, kurią nuolat papildo naujais leidiniais, vaizdo ir garso medžiaga apie ES. Centre organizuojami įvairūs renginiai: knygų pristatymai, parodos, pamokos moksleiviams ir studentams, konkursai ir diskusijos ES temomis.

UAB „Ugniavietė“ vadovė ir iniciatorė aukščiausios kategorijos keramikos restauratorė Aelita Bielinytė. Veiklos sritis – interjero keramikos dekoro koklinių krosnių bei židinių restauravimas kultūros paveldo paminkluose, naujų dekoratyvinių krosnių ir židinių dizainas bei gamyba. Nuo krosnių ir židinių dekoratyvinių koklių dizaino bei gamybos iki galutinio pastatymo.

Naujos keramikos meninio dekoro autorinio dizaino krosnys ir židiniai atliekamos priderinant prie užsakovo interjero bei pageidavimų. Pagal specialius užsakovų pageidavimus sukuriami vienetiniai autoriniai krosnys ir židiniai iš individualiai užsakovui studijoje sukurtų koklių. Reikšmingiausi objektai: restauruoti židiniai ir krosnis Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, atkurta gotikos laikų krosnis Valdovų rūmuose, restauruotos krosnys ir židiniai Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje, Danijos, Baltarusijos bei Suomijos ambasadose Lietuvoje, Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Vilniuje.

UAB „JAPE LT“ įsteigta 2010 m. ir iki šiol sekmingai vykdo veiklą. Įmonė yra oficiali Vokiečių kompanijos „Hydro Chemie INT GmbH“ atstovė Lietuvoje, teikianti hidrofobines paslaugas. Pagrindinis mūsų tikslas – tai naujoviškas ir ilgaamžiškas aukščiausios kokybės produktas, jo ekologiška gamyba bei maksimali darna su aplinka.

Desrainis24.lt. Su meile iš Amerikos gaminami gurmaniški ir sotūs dešrainiai nėra tik paprastas užkandis. Pamirškite tai, ką matėte anksčiau. Mes esame tam, kad pristatytume kitokią maisto kultūrą.

Sweet Morello – nedidukas ledų fabrikėlis, įsikūręs Vilniuje ir gaminantis tikrus gelato ir sorbetto visiems jų gerbėjams Lietuvoje. Ledai gaminami iš kokybiškų ingredientų – vietinio pieno, grietinėlės, riešutų sviestų, natūralių vaisių ir uogų, belgiško šokolado ir kt. Pistacijų – vis dar legendiniai ir ragautojų mėgstamiausi! Sweet Morello ruošia ledus ir su augaliniu pienu, pvz., migdolų, kokosų ar avižų. Paragauti galima iš keliaujančio senovinio ledų autobusiuko ar dviračio!

Čiobiškio dvaras – vienas iš Lietuvos istorinių 16 a. klasicizmo dvarų, puoselėjantis kultūros paveldą ir kuriantis tvarią gyvenimo būdo erdvę.

Čiobiškio dvaras, priklausęs garsiajai Radvilų giminei, žinomas nuo 16 a. Iki šių dienų išlikęs mūrinis klasicizmo stiliaus dvaras susiformavo 18 a. pabaigoje – 19 a. pradžioje. Manoma, kad Čiobiškio rūmų autorius – Laurynas S. Gucevičius. Dvaras bei jo statiniai yra Čiobiškio kultūros paveldo komplekso dalis, drauge su Čiobiškio bažnyčia bei dvaro malūnu.

Įkurtas Magdeburgo miesto teises turėjusiame Čiobiškyje, Neries bei Musės upių santakoje, Čiobiškio dvaras yra centrinėje Lietuvos dalyje, giliame upių slėnyje apsuptas senų miškų.

Čiobiškio dvaras – visapusiško sveikatingumo ir produktyvaus poilsio ar darbo erdvė, praturtinta lankytinomis vietomis bei kultūrinėmis ir edukacinėmis veiklomis.

© Copyright - Heritas